Sahlgrenska utvecklar ögonvården genom förvärv av superkamera från Profundus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Sveriges ledande medicinska institutioner, har gjort ett nytt framsteg inom sin ögonvård genom att förvärva en banbrytande ögonbottenkamera från det svenska bolaget Profundus AB. Detta förvärv blir den andra försäljningen av det innovativa kamera- och bildsystem som utvecklats av Profundus AB, ett medicintekniskt företag baserat i BioVentureHub på AstraZeneca i Mölndal, Sverige.

Profundus AB erhåller signerat ”Letter of Interest” från Rigshospitalet i Köpenhamn

Profundus AB, det göteborgsbaserade MedTech-företaget som utvecklar en teknisk lösning som möjliggör bättre ögondiagnostik, har nu erhållit ett signerat ”Letter of Interest” från Rigshospitalet i Köpenhamn som avser köp av en ögonbottenkamera av Profundus.

Kameran som företaget utvecklat tar bilder med ”superzoom” på de viktigaste delen av näthinnan – med en 10 gånger högre upplösning jämfört med dagens kameror.