Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Sveriges ledande medicinska institutioner, har gjort ett nytt framsteg inom sin ögonvård genom att förvärva en banbrytande ögonbottenkamera från det svenska bolaget Profundus AB. Detta förvärv blir den andra försäljningen av det innovativa kamera- och bildsystem som utvecklats av Profundus AB, ett medicintekniskt företag baserat i BioVentureHub på AstraZeneca i Mölndal, Sverige.