Profundus AB, det göteborgsbaserade MedTech-företaget som utvecklar en teknisk lösning som möjliggör bättre ögondiagnostik, har nu erhållit ett signerat ”Letter of Interest” från Rigshospitalet i Köpenhamn som avser köp av en ögonbottenkamera av Profundus.

Kameran som företaget utvecklat tar bilder med ”superzoom” på de viktigaste delen av näthinnan – med en 10 gånger högre upplösning jämfört med dagens kameror.