Med Tech-företaget Profundus i Norge med sin första produktleverans

Profundus, ett Med Tech-företag med fokus på ögondiagnostik, har nu meddelat att de levererat första kameran till Universitetssjukhuset i Oslo. Teamet åkte i bil till Oslo för att själva installera den specialkonstruerade kameran, en unik produkt som möjliggör tidiga upptäckter av förändringar vid många olika ögonsjukdomar som exempelvis ”gula fläcken-sjukan” och diabetes.