Almi Invest investerar i Profundus unika ögonbottenkamera

Almi Invest investerar två miljoner kronor i medtechbolaget Profundus, vars ögonbottenkamera baserad på en unik kombination av astronomi och ögonforskning möjliggör tidigare diagnostik av en rad sjukdomar. I emissionen på totalt 8,4 miljoner kronor deltar också GU Ventures, GOBIA Enterprises, Paginera Invest och ett antal privata investerare. Pengarna ska användas till fortsatt produktutveckling och pilotförsäljning.